TECHMAR Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe
Serwis korzysta z tymczasowych plików cookies. Pliki te nie są przetwarzane i nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki są niezbędne do prawidłowego działania serwisu - więcej w Polityce Prywatności.
Szukaj:
Solidny Partner
rzetelny i odpowiedzialny biznes
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe "Techmar" Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn / Polska
tel.  ( 89 ) 527 49 75
techmar olsztyn
Doradztwo
techmar olsztyn
Zespół doradczy skupia praktyków dysponujących wiedzą i doświadczeniem.
techmar olsztyn
Projektowanie
techmar olsztyn
Współpracujemy z liczną grupą specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe.
techmar olsztyn
Wykonawstwo
techmar olsztyn
Współpracujemy z liczną grupą specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe.
Strona główna

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe "Techmar"

Sp. z o.o. legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego. Wieloletnia obecność na rynku, zdobyte doświadczenie pozwoliło skupić wokół przedsiębiorstwa wielu doświadczonych, rzetelnych specjalistów reprezentujących różne branże budowlane.

Zgromadzony zespół specjalistów, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowowe oraz wiedzę praktyczną zapewnia naszej spółce wysoką skuteczność w realizacji wszystkich etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.

Pełna znajomość prawa budowlanego, obowiązujących na rynku procedur, zapewnia zleceniodawcom    i inwestorom fachowe doradztwo w optymalnym wykorzystaniu czasu przewidzianego do realizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Mając na uwadze konieczność posiadania stałego dostępu do wiedzy o nowych technologiach stosowanych w inżynierii budowlanej oraz możliwość ich wykorzystania w codziennym działaniu, utrzymujemy stałą współpracę zarówno z ośrodkami naukowo-technicznymi regionu warmińsko-mazurskiego jak też z innymi.

Posiadane referencje wystawiane naszej firmie przez obsługiwanych zleceniodawców, inwestorów są najlepszym świadectwem należytego wykonania powierzonych zadań.

Kontakt
Temat:
Treść:
Kontakt:
strony internetowe olsztyn